Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
16-07-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου έτους 2021»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 16.07.2021.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 201.581,50 € πλέον  ΦΠΑ 24% : 48.379,56 €, ήτοι συνολική αξία: 249.961,06 €.
(Κατηγορία Α: 31.723,10 € άνευ ΦΠΑ 24% και Κατηγορία Β: 169.858,40 € άνευ ΦΠΑ 24%).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16.07.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11.08.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 17.08.2021 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.

06-05-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Καδοπλυντηρίου και σαρώθρου για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10.05.2021, 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07.06.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 11.06.2021 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.


27-04-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2021-2022»
Καθαρή αξία 59.996,00€ συν ΦΠΑ (24%) 14.399,04€, δηλαδή συνολική αξία 74.395,04 € και για τις δύο ομάδες (καθαρή αξία ομάδων: ομάδα Α: 54.711,00€, ομάδα Β: 5.285,00€).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr ή promithies@pilea-hortiatis.gr είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00π.μ.-14:30μ.μ..
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος πρώην Δημαρχείου Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55535 στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
08-03-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Αριθ. Διακήρυξης: 7/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):107280
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08.03.2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.04.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

05-03-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για τις Ομάδες Β, Δ και ΣΤ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10.12.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11.01.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
11-02-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό από την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2020-2021-2022»
Καθαρή αξία 24.066,24€ συν ΦΠΑ (24%) 5.775,90€, δηλαδή συνολική αξία 29.842,14 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, ΤΚ 55236, ισόγειο) στις 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
02-02-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»
Αριθ. Διακήρυξης: 1/2021
Αριθ. Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 105551
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 02/02/2021.
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.516.357,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.642.224,00€ ΦΠΑ : 874.133,76€). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, με χρήση 10-ετούς διάρκειας δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/02/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/03/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 05/03/2021 και  ώρα 11:00 π.μ.
07-12-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
Για την Ομάδα Α: 17.620,00€ πλέον ΦΠΑ24%    4.228,80 € ήτοι συνολικού ποσού 21.848,80 €
Για την Ομάδα Β: 22.702,46€ πλέον ΦΠΑ 24%   5.448,59 € ήτοι συνολικού ποσού 28.151,05 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: e.kourti@pilea-hortiatis.gr 

16-09-2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια : Oμάδα Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες κίνησης με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.» , ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.310,00 €. Η χρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας της Oμάδας Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες  κίνησης με στόχο την μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.310,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. 28814/06.08.2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.
Κατόπιν τούτου σας καλεί να καταθέσετε, εφόσον επιθυμείτε, την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας-Χορτιάτη στην Διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1 Πυλαία στον 1ο Όροφο γραφείο γραμματείας Αντιδημαρχίας Κ.Π.& Α. αναγράφοντας στον φάκελο «Υπόψη κ. Γ. Ψυλλινάκη για την προμήθεια της Oμάδας Α «Επιβατικό όχημα» της προμήθειας «Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες  κίνησης με στόχο την μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης.», μέχρι τις  23-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ..
10-09-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/09/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/09/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
09-09-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια επίπλων για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου»
Καθαρή αξία 32.500,00€ συν ΦΠΑ (24%) 7.800,00€, δηλαδή συνολική αξία 40.300,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr.
01-09-2020
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια "Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02.09.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28.09.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
31-08-2020
Προκήρυξη Σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01.09.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01.10.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
11-08-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων 2020-2021
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 11.08.2020.
Καθαρή αξία: 84.000,00€, συν ΦΠΑ 13%  10.920,00€, δηλαδή συνολική αξία 94.920,00€ .
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11.08.2020 και ώρα 08:00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28.08.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
07-08-2020
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07.08.2020 και ώρα 08:00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24.08.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
21-07-2020
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22.07.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06.08.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
09-07-2020
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023.
Αριθ. Διακήρυξης: 17/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  94065  (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  94066  (Ομάδα Β)
23-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το έτος 2020»
Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το έτος 2020  του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη , σύμφωνα με την  Α.Π.16283/15-5-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος .
19-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020»
Καθαρή συνολική αξία 89.388,10€ (Ομάδα Α: 40.151,10€, Ομάδα Β: 49.237,00€) συν ΦΠΑ 24% 21.453,14€, δηλαδή συνολική αξία 110.841,24 .
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 19/06/2020.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/06/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/07/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10/07/2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
05-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2020-2021-2022»
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  Ομάδα Α: 92475, Ομάδα Β: 92477
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05/06/2020.
Καθαρή συνολική αξία 80.199,74€ (Ομάδα Α: 56.133,50€, Ομάδα Β: 24.066,24€) συν ΦΠΑ 24% 19.247,94€, δηλαδή συνολική αξία 99.447,68 .
Βρέθηκαν 296 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς