Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
09-02-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων»
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2021
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  105578
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/02/2021 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών26/02/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών04/03/2021 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
01-02-2021
Περιληπτική διακήρυξη για την εκποίηση εξήντα (60) περίπου χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) για χρονικό διάστημα 2 ετών
26-01-2021
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:για την εκποίηση άχρηστων, ακατάλληλων για χρήση κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένοι κάδοι, κουρευτικά –χορτοκοπτικά μηχανήματα, κ.λ.π.), του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.
09-12-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εργασία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2020-2022»
Αριθ. Διακήρυξης:  28/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 103137
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10.12.2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11.01.2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
04-11-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2020-2021»
Καθαρή αξία 19.000,00€ (12.000,00€ για την εργασία συντήρησης και 7.000,00€ για τυχόν ανταλλακτικά) συν ΦΠΑ 24% 4.560,00€, δηλαδή συνολική αξία: 23.560,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: s.koutsis@pilea-hortiatis.gr.
10-07-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020-Απρίλιος 2023»
Καθαρή αξία 897.450,00€ συν ΦΠΑ (24%) 215.388,00€, δηλαδή συνολική αξία 1.112.838,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10/07/2020.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/07/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/08/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 14/08/2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
03-07-2020
Περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε υφιστάμενα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
29-06-2020
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων»
Αναρτήθηκε στις 29/06/2020 στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) η διαβούλευση με τίτλο «Υπηρεσίες ΤΠΕ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Διαλειτουργικότητα και Μηχανισμοί Εύρεσης και Διάθεσης Δεδομένων» και έλαβε μοναδικό κωδικό 20DIAB000011130 για χρονικό διάστημα δέκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
17-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την εργασία για «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη» της με αριθ. πρωτ. 16682/19.05.2020 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
17-06-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τίτλο: “Το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη-Η θηριωδία των ναζιστικών δυνάμεων ”»
Καθαρή αξία 25.096,77€ συν ΦΠΑ (24% και 6%) 4.583,22€, δηλαδή συνολική αξία: 29.680,00 €.
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
15-06-2020
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr. 
Καθαρή αξία 19.950,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 4.788,00€ και συνολικού ποσού 24.738,00€. Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας–Χορτιάτη/Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 26 του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπή.
02-06-2020
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Πολιτιστικών κτιρίων και των δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr. 
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη / Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 16 του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.  έως 10:30 π.μ. 
12-05-2020
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου του έργου «Βιώσιμη οικοπολιτιστική αξιοποίηση περιοχών ορυχείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή - ‘Terra-Mine’» του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020».
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη», στο Δημαρχείο Πυλαίας–Χορτιάτη/Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, ισόγειο) στις 27 του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr. 
08-04-2020
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στο έργο ‘Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στο έργο ‘Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’
10-03-2020
Ετήσια συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης και κλιματιστικών μονάδων στα Δημοτικά κτίρια για το 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Ετήσια συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης και κλιματιστικών μονάδων στα Δημοτικά κτίρια για το 2020-2021»
Αριθ. Διακήρυξης: 4/2020

21-02-2020
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2020».
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για την «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2020» της αριθ. πρωτ.2209/2020 μελέτης του τμήματος διαχείρισης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55236, 1ος όροφος) στις 5 του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
19-12-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τις «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη για δύο (2) χρόνια
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.12.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.01.2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.12.2019..
Αριθ. Διακήρυξης: 26/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 83125 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 83126 (ομάδα Β)
19-12-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή- Μεταφορά -Επεξεργασία- Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers) για δύο έτη» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 648.086,00 €
 «Συλλογή- Μεταφορά -Επεξεργασία- Αξιοποίηση  και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου  πρέσας (press-containers) για δύο έτη» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  648.086,00 €
Αριθ. Διακήρυξης:  25/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82848 για Ομάδα A - Υπηρεσίες μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων  και ΑΕΚΚ
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82849 για Ομάδα Β - Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων με χρήση μεγάλων
υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press-containers)

21-10-2019
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Πολιτιστικών κτιρίων και των δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
Αριθ. Διακήρυξης: 22/2019
Η εκτιμώμενη αξία και  χρηματοδότηση έχει ως εξής:
1: Η δαπάνη για τον «Καθαρισμό των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Πολιτιστικών κτιρίων»  ποσού 54.628,97 € πλέον ΦΠΑ 24% 13.110,95 €, ήτοι συνολική αξία 67.739,92 από ιδίους πόρους.
2: Η δαπάνη καθαρισμού του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» (κωδικός ΟΠΣ 5001482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020») ποσού 2.640,98 € πλέον ΦΠΑ 24% 633,83 €, ήτοι συνολική αξία 3.274,81€ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
3: Η δαπάνη καθαρισμού του «Κέντρου Κοινότητας» (κωδικός ΟΠΣ 5002873 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020») ποσού 2.640,98 € πλέον ΦΠΑ 24% 633,83 €, ήτοι συνολική αξία 3.274,81 € συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 5 μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.
21-10-2019
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εργασία «Στατική φύλαξη Δημαρχείου – Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας – Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών για διάστημα από 15.11.2019 έως 14.11.2021»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 22.10.2019, 08:00 π.μ.
Αριθ. Διακήρυξης: 21/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 80996 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 80997 (ομάδα Β)
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 191.844,34€ πλέον 46.042,64€ Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 237.886,98 €.
Ομάδα Α: 102.760,39€ πλέον 24.662,49€ Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 127.422,88€.
Ομάδα Β:    89.083,95€ πλέον 21.380,15€ Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 110.464,10€.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22.10.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06.11.2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Βρέθηκαν 302 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς