Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Μισθώσεων-Εκμισθώσεων
13-07-2021
εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στη δημοτική κοινότητα Πυλαίας, στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά της δημοτικής κοινότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνολικού εμβαδού 27,40 τ.μ.
13-07-2021
εκμίσθωση πέντε (5) χερσολίβαδων της δημοτικής κοινότητας Φιλύρου, συνολικής έκτασης 26.141 τ.μ και ενός (1) χερσολίβαδου της δημοτικής κοινότητας Ασβεστοχωρίου, συνολικής έκτασης 16.937,42 τ.μ., στην περιοχή – θέση «Γκιόργκεβα», του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
06-03-2019
Δημοπρασία για τη «Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέος» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, για χρονικό διάστημα 2 ετών
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. και λήξης την 11:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.  
05-11-2018
Διακήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Χορτιάτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                   Πανόραμα: 30.10.2018 Αριθ.Πρωτ.:     731            ...
10-07-2018
Περιληπτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση του αρχείου Πολεοδομίας
Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη προκηρύσσει επαναληπτική μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 276/11-6-2018 (6ΓΗΞΩ1Ο-Υ93) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, για τη μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση του αρχείου Πολεοδομίας.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από 14-07-2018 έως 03-08-2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών.
29-06-2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την μίσθωση ενός χώρου-ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των προγραμμάτων αθλητισμού της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην Δημοτική Ενότητα Πανοράματος
μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 88/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και βάσει του Π.Δ. 270/81, για την μίσθωση ενός χώ...
20-10-2017
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών
Yποδιαιρείται σε ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: αποχιονιστικά μικρού μεγέθους και
Ομάδα Β: αποχιονιστικά μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ειδών που περιλαμβάνεται στην αριθ. 74/2017 Μελέτη.
Καθαρή αξία: 70.200,00€, συν ΦΠΑ 16.848,00€, δηλαδή συνολική αξία 87.048,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 24.930,00€, Ομάδα Β: 45.270,00€).
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.10.2017, 16:00:00 μ.μ.
31-08-2016
Εκμίσθωση χώρου για τη χρήση κυλικείου εντός του Δ.Α.Κ. Πυλαίας
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 309/2016 (ΑΔΑ:Ω5Σ5Ω1Ο-Ψ7Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου για τη χρήση κυλικείου εντός του Δ.Α.Κ. Πυλαίας, στην οδό Ισμήνης & Ερατούς της δημοτικής ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνολικού εμβαδού 7,17 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
31-08-2016
Παραχώρηση χώρου κυλικείου στο Δ.Α.Κ Πανοράματος, σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 528/2016 (ΑΔΑ:7Α0ΨΩ1Ο-ΜΑΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, παραχωρεί για διάστημα πέντε (5) ετών και με μηνιαίο τέλος 170,00 ευρώ, χώρο κυλικείου στο Δ.Α.Κ Πανοράματος, συνολικού εμβαδού 16,12 τ.μ., σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Δικαιούχος της παραχώρησης θα είναι ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα. Στην περίπτωση που το χαμηλότερο εισόδημα  έχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι, ακολουθεί μεταξύ τους κλήρωση για την ανάδειξη του δικαιούχου.
25-05-2016
«Επαναληπτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή »
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή εμβαδού 26,62 τ.μ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ως ακολούθως:
11-05-2016
«Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος επί της οδού Π. Λεβαντή εμβαδού 26,62 τ.μ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ως ακολούθως:

04-02-2016
Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά στην Πυλαία
Αριθ. Διακήρυξης:  3/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28/2016 (ΑΔΑ: Ω9BNΩ1Ο-Φ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά της Δημοτικής Eνότητας Πυλαίας.   
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) μηνιαίως. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00€).
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301081-045 και fax 2310-332361, αρμόδια υπάλληλος: Βικτωρία Νικολαΐδου) και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
13-01-2016
Διακήρυξη για την εκμίσθωση για καλλιέργεια των 821, 748 και 744 χερσολίβαδων
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 606/2015 (ΑΔΑ: ΩΖ9ΨΩ1Ο-6ΨΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση  για καλλιέργεια των υπ’ αριθ. 821, 748 και 744 δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, με τη διενέργεια νέας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής  δημοτικής ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνολικού εμβαδού 16.962 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
26-11-2015
Εκμίσθωση για καλλιέργεια του υπ' αρ. 793 χερσολίβαδου - ελαιώνας στη Δημ. Ενότητα Πανοράματος
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 3/2015
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 549/2015 (ΑΔΑ:7Τ99Ω1Ο-3ΨΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την για την εκμίσθωση για καλλιέργεια του χερσολίβαδου 793 – «ελαιώνα» της Δημοτικής Eνότητας Πανοράματος με Κ.Α.Ε.Κ. 190912805396 και εμβαδό 34.122,65 τ.μ.   
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων επτακοσίων έξι ευρώ (1.706,00€) ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτών (341,20€).
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301081, 301045 και fax 2310-332361, αρμόδια υπάλληλος: Βικτωρία Νικολαΐδου) και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
30-10-2015
Εκμίσθωση κυλικείου πολιτιστικού κέντρου Πανοράματος
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2015
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 437/2015 (ΑΔΑ:7ΥΤΧΩ1Ο-46Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου για τη χρήση κυλικείου εντός του Πολιτιστικού Κέντρου της δημοτικής κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνολικού εμβαδού 20,69 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00€) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372,00€).
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301064, 301045 και fax 2310-332361, αρμόδια υπάλληλος: Στυλιανή Γαλάνη) και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 
 
Ο Δήμαρχος
 
 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

14-09-2015
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2015-2016
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 416/2015 (ΑΔΑ: 651ΝΩ1Ο-ΚΟ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2015-2016».
07-09-2015
Μίσθωση χημικών τουαλετών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
«Μίσθωσης χημικών τουαλετών»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.428,00 €
 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Μίσθωσης χημικών τουαλετών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.428,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 53/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.
26-02-2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ. Ε. Π. Α. Π.)
03-09-2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Η Σχολική Επιτροπή Β/Βά́θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με την αριθμ.45/2014 απόφασή της διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του  κυλικείου:
Του 3ου ΓΕΛ  Χορτιάτη (Φίλυρο)
04-08-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Πανοράματος - 3ου Παιδικού Σταθμού Πυλαίας ως μία ενιαία Δομή και αίθουσας εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών με τους υποστηρικτικούς της χώρους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική
Βρέθηκαν 53 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 123 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς